lzpn.pl

WZORY DOKUMENTÓW RODO DLA KLUBÓW W ZWIĄZKU Z PROCESEM LICENCYJNYM

27 maja 2020

W związku z zapytaniami, związanymi z wypełnianiem obowiązków RODO w procesach licencyjnych, Lubelski Związek Piłki Nożnej publikuje wzory podstawowych dokumentów, których stosowanie od klubów wymaga procedura licencyjna. Kluby muszą potwierdzić posiadanie tych dokumentów w OŚWIADCZENIU O STOSOWANIU DOKUMENTACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, stanowiącym załącznik do Podręcznika Licencyjnego.*

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 14

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – OSOBA DOROSŁA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – DZIECKO

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH + OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE LICENCYJNE + INSTRUKTAŻ

Jeżeli chodzi o potwierdzenia weryfikacji z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym – procedury korzystania z tego rejestru są opracowywane w ramach PZPN i zostaną przekazane w najbliższym czasie. Przypominamy, iż dokument ten dotyczy osób zajmujących się dziećmi i młodzieżą wg. Ustawy z dnia 13 maja 2016 r., o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.).

*Uwaga! W/w dokumenty należy przechowywać w siedzibie klubu. Nie ma potrzeby przesyłania ich do Komisji ds. Licencji Klubowych LZPN. Wymaganym przez Komisję dokumentem jest jedynie OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOKUMENTACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki