lzpn.pl

UWAGA KLUBY! INFORMACJA O OPŁATACH DLA KLUBÓW UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH W SEZONIE 2020/2021

9 lipca 2020

Lubelski Związek Piłki Nożnej informuje, że na posiedzeniu Zarządu PZPN w dniu 25 czerwca 2020 r. podjęta została Uchwała nr V/58 (POBIERZ UCHWAŁĘ) w sprawie zwolnienia klubów uczestniczących w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych w sezonie 2020/2021 z obowiązku wniesienia zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu udziału w rozgrywkach. Kwestię wspomnianych zryczałtowanych opłat wnoszonych przez kluby na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, dokonywanych od sezonu 2019/2020 reguluje Uchwała nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN.

Warto zwrócić uwagę, że postanowienia Uchwały nr V/58 dotyczą zwolnienia klubów z opłat wyłącznie w sezonie 2020/2021. W związku z powyższym w najbliższym sezonie kluby są zwolnione z opłaty za udział w rozgrywkach (w tym ze składki członkowskiej) według poniżej wymienionych kwot:

– III liga – zwolnienie z opłaty 2 000 zł
– IV liga – zwolnienie z opłaty 1 300 zł
– klasa Okręgowa – zwolnienie z opłaty 1 000 zł
– klasa A – zwolnienie z opłaty 650 zł
– klasa B – zwolnienie z opłaty 300 zł
– kluby uczestniczące w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych – zwolnienie z opłaty 12 zł.

Obowiązują natomiast opłaty z tytułu zmian przynależności klubowej, tj. potwierdzenie zawodnika do klubu (zawodnik wolny, transfer czasowy, definitywny). Od obecnego sezonu 2020/2021 warunkiem potwierdzenia zawodnika do klubu będzie załączenie w systemie Extranet potwierdzenia wniesionej z tego tytułu opłaty do LZPN.

Potwierdzenie przelewu należy umieścić jako załącznik do wniosku transferowego w systemie Extranet w zakładce: OPŁATA TRANSFEROWA NA RZECZ ZPN.

Dane do przelewu:

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
ul. Ignacego Rzeckiego 21
20-637 Lublin

BANK MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330

Wysokość opłat ponoszonych z tytułu zmian przynależności klubowych reguluje UCHWAŁA ZARZĄDU LZPN W SPRAWIE UCZESTNICTWA KLUBÓW I ZAWODNIKÓW W ROZGRYWKACH OD SEZONU 2019/2020 ORAZ OPŁAT Z TYM ZWIĄZANYCH – POBIERZ UCHWAŁĘ

Przypominamy, iż przed rundą wiosenną sezonu 2019/2020 decyzją Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej część opłat ponoszonych z tytułu zmian przynależności klubowych została zmniejszona.

Lubelski Związek Piłki Nożnej

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki