lzpn.pl

Skład Komisji ds. Bezpieczeństa na Obiektach Sportowych

16 lipca 2013

Komisja ds. Bezpieczeństwa

na Obiektach Sportowych

pracuje w składzie:

 

Zbigniew Związko – Przewodniczący

Robert Gromysz – członek

Konrad Krzyszkowski – członek

Stanisław Stańczyk – członek

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki