lzpn.pl

LICENCJE KLUBOWE – INFORMACJE I DOKUMENTY/ZAKŁADKI NA STRONIE LZPN

16 lipca 2019

LICENCJE KLUBOWE na dany sezon

– informacje i dokumenty znajdują się w zakładce WYDZIAŁY, KOMISJE, ZESPOŁY

Dokumenty (skan) wysyłać należy na adres klk@lzpn.pl
Oryginał dokumentów na adres: Lubelski Związek Piłki Nożnej
20-637 Lublin, ul. I. Rzeckiego 21

Dokumenty związane z funkcjonowaniem innych Komisji/Wydziałów mogą znajdować się także w zakładce WYDZIAŁY, KOMISJE, ZESPOŁY

Pozostałe informacje i dokumenty znajdują się w zakładce DO POBRANIA

W zakładce DO POBRANIAaktualna uchwała Zarządu PZPN o członkostwie oraz niezbędne załączniki przy zgłoszeniu klubu do Wojewódzkiego ZPN, celem uzyskania statusu członka (Lubelskiego ZPN i PZPN).

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki