lzpn.pl

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Skład

16 maja 2013

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych

Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

pracuje w składzie:

Jerzy Dumbal – Przewodniczący

Grzegorz Stasiak – Z-ca Przewodniczącego

Członkowie:

Tomasz Złomańczuk

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki