lzpn.pl

DOKUMENTY LICENCYJNE DLA KLUBÓW III LIGI – SEZON 2020/2021 (AKTUALIZACJA 17.04.2020 R.)

17 kwietnia 2020

Lubelski Związek Piłki Nożnej informuje, iż w sezonie 2020/2021 organem prowadzącym rozgrywki III ligi grupy IV będzie Polski Związek Piłki Nożnej, natomiast procedurę licencyjną prowadzi Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej.

Kluby Lubelskiego ZPN, występujące na tym szczeblu rozgrywkowym, informujemy, iż Świętokrzyski ZPN w najbliższym czasie wyda niezbędny komunikat dotyczący kwestii licencyjnych.

PRZEPISY LICENCYJNE DLA KLUBÓW III LIGI NA SEZON 2020/2021 I NASTĘPNE

1.Wniosek o przyznanie licencji (format doc)

1.Wniosek o przyznanie licencji (forma pdf)

2.Ustanowienie pełnomocnika ds. licencji (format doc)

2.Ustanowienie pełnomocnika ds. licencji (format pdf)

3.Oświadczenie dotyczące kryterium prawnych (format doc)

3.Oświadczenie dotyczące kryterium prawnych (format pdf)

4.Oświadczenie dotyczące kryterium sportowego (format doc)

4.Oświadczenie dotyczące kryterium sportowego (format pdf)

5.Oświadczenie dotyczące kryterium infrastrukturalnego (format doc)

5.Oświadczenie dotyczące kryterium infrastrukturalnego (format pdf)

6.Oświadczenie dotyczące kryterium personalnego (format doc)

6.Oświadczenie dotyczące kryterium personalnego (format pdf)

7.Oświadczenie dotyczące kryterium finansowego (format doc)

7.Oświadczenie dotyczące kryterium finansowego (format pdf)

8.Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów RODO (format doc)

8.Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów RODO (format pdf)

Wzór umowy z klubem młodzieżowym (format doc)

Wzór umowy z klubem młodzieżowym (format pdf)


AKTUALIZACJA (17.04.2020 R.)

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej informuje, iż wyżej wymienione załączniki należy wypełnić oraz złożyć w biurze Świętokrzyskiego ZPN w Kielcach (ul. Ściegiennego 8, wejście od Al. Legionów) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@szpnkielce.pl lub kstepien@szpnkielce.pl do dnia 30 kwietnia 2020 r. (o ewentualnym przedłużeniu terminu składania dokumentów Komisja ds. Licencji Klubowych Świętokrzyskiego ZPN poinformuje w osobnym komunikacie).

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki