lzpn.pl

ZMARŁ PROFESOR JÓZEF BERGIER

22 marca 2019

Społeczność piłkarska skupiona wokół Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z ogromnym żalem i smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Ś.P. prof. Józefa Bergiera.

Ś.P. Józef Bergier przez cały okres aktywności zawodowej związany był z piłką nożną. Był jednym z założycieli Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, jej wieloletnim prezesem i członkiem zarządu. W latach 2009-2013 sprawował funkcję przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego Polskiego Związku Piłki Nożnej. To z jego inicjatywy przy PSW w Białej Podlaskiej powstał kobiecy klub piłkarski AZS PSW.

Ś.P. Józef Bergier odznaczony był za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej, m.in.

  • Złota Honorowa Odznaka PZPN
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Złoty Medal PZPN
  • Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej – złota odznaka

Wyrazy ubolewania i współczucia dla najbliższych.

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki