lzpn.pl

WZÓR AMATORSKIEGO KONTRAKTU KLUB-TRENER

13 grudnia 2018

Wydział Gier Lubelskiego Związku Piłki Nożnej opracował na podstawie przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej wzór tzw. amatorskiego kontraktu klub-trener. Wzór kontraktu może mieć zastosowanie dla trenerów pracujących w klubach III i IV ligi, klasach niższych oraz z drużynami młodzieżowymi. Integralną częścią kontraktu jest Uchwała nr XII/ 189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. „Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej”, z której treścią można się zapoznać poniżej.

Pragniemy podkreślić, iż umowy cywilnoprawne, niebędące kontraktami trenerskimi, zachowują ważność, jednakże osoby świadczące usługi trenerskie na ich podstawie, nie są objęte ochroną prawną Związku. W takim przypadku swoich roszczeń należy dochodzić przed sądami powszechnymi. 

WZÓR KONTRAKTU TRENERSKIEGO – POBIERZ

UCHWAŁA NR XII/189 Z DNIA 12 GRUDNIA 2014 ROKU ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ DOT. ZASAD REGULUJĄCYCH STOSUNKI POMIĘDZY KLUBEM SPORTOWYM A TRENEREM PIŁKI NOŻNEJ – POBIERZ

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki