lzpn.pl

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Data wydarzenia: 1 września 2018, godz: 08:17

W dniu 27 sierpnia br. w sali konferencyjnej stadionu Arena Lublin odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. W zebraniu uczestniczyło 93 z liczby 142 uprawnionych delegatów.

Przed spotkaniem goście i delegaci zostali zaproszeni na wycieczkę po najnowocześniejszym stadionie piłkarskim na Lubelszczyźnie. Goście obejrzeli trybunę prasową, sektor VIP, strefę techniczną i szatnie Areny Lublin. Po zwiedzaniu, delegaci i przybyli goście zostali podjęci obiadem.

Zebranie otworzył Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Bartnik, który po przywitaniu delegatek i delegatów oraz zaproszonych gości przedstawił cel zebrania, którym było złożenie sprawozdania Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej ze swojej dwuletniej (kadencji 2016-2020) działalności statutowej w okresie od 23 sierpnia 2016 r. do dnia 27 sierpnia 2018 r. oraz wprowadzenie zmian w Statucie LZPN, w tym koniecznych w związku z ustawą o sporcie.

Minutą ciszy oddano cześć zmarłym w ostatnich latach osobom związanym z lubelską piłką.

Następnie przystąpiono do wręczenia wyróżnień dla zasłużonych działaczy piłkarskich. Uhonorowani zostali: Kazimierz Chrzanowski (odznaka PZPN), Jerzy Rejdych, Kazimierz Orłowski (medale PZPN), Marian Bartocha, Waldemar Ocysek, Marian Kostaniak, Waldemar Fiuta, Kazimierz Dacko, Czesław Skrzypiec, Cezary Stańczuk, Eugeniusz Walczewski, Leszek Cicirko, Tadeusz Bartmański i Jan Baniak (odznaczenia LZPN).

W dalszej części zebrania na przewodniczącego obrad wybrano Roberta Gromysza i na wiceprzewodniczącego Bogdana Wałachowskiego. Do prezydium obrad wybrano ponadto: Zbigniewa Bartnika, Artura Kapelkę (członek Zarządu PZPN), Anatola Obucha (wiceprezes LZPN i prezes ChOZPN), Witolda Wójtowicza (członek Zarządu LZPN i prezes BOZPN) i Stanisława Pryciuka (wiceprezes LZPN i prezes ZOZPN).

Na protokolanta wybrano Konrada Krzyszkowskiego. W skład komisji roboczych weszli: ks. Andrzej Biernat, Zbigniew Kuczyński, Robert Grabias (wszyscy Komisja Mandatowa), Łukasz Reszka, Robert Szokaluk, Dariusz Karwat (wszyscy Komisja Uchwał i Wniosków), Anatol Obuch, Robert Gromysz, Zbigniew Bartnik, Bogdan Wałachowski (wszyscy Komisja ds. Przeprowadzenia Zmian w Statucie LZPN), gdzie o rolę doradcy/eksperta w zakresie prawnym poproszono Przemysława Radzikowskiego.

Po wyborach w/w Komisji głos zabrał Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Bartnik, który na wstępie poruszył dość obszernie kwestię problemów, jakie nurtują piłkę nożną w województwie lubelskim, odniósł się do regresu w piłce seniorskiej, trudności w stworzeniu warunków dla zdolnej młodzieży piłkarskiej, która szybko opuszcza kluby, szukając możliwości rozwoju poza granicami województwa lubelskiego oraz możliwej roli czy wpływania na poprawę sytuacji przez LZPN. Zaapelował o współpracę między klubami, wskazywał na potrzebę prezentowania postawy fair play na boisku, zarówno jeżeli chodzi o zawodników, jak i działaczy, także w odniesieniu do sędziów. Z uznaniem mówił o klubach – autorach sukcesów w piłce młodzieżowej i piłce nożnej kobiet. Podkreślił szczególnie osiągnięcia klubów sportowych w ostatnich dwóch latach: Motor Lublin – za CLJ U19, TOP 54 Biała Podlaska i BKS Lublin za wychowanków, którzy zasilają kluby najwyższych lig piłkarskich w kraju, działania AP Górnik Łęczna, mające na celu odbudowę zaplecza młodzieżowej piłki, w tym próba działalności SMS w Kijanach, a ponadto zdecydowanie pozytywnie o klubie i drużynie piłki nożnej kobiet – GKS Górnik Łęczna za mistrzostwo Polski w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach Ekstraligi i zwycięstwo w finale Pucharu Polski, dobre zaprezentowanie się w eliminacjach grupowych do 1/16 Ligi Mistrzów w Szkocji.

Kontynuując wystąpienie, Zbigniew Bartnik przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, Wydziałów, Komisji i innych jednostek tworzących strukturę organizacyjną Lubelskiego Związku Piłki Nożnej oraz z dotychczasowej realizacji uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, które odbyło się w dniu 22 sierpnia 2016 roku. Sprawozdanie wraz z projektem porządku obrad i regulaminu obrad w wersji papierowej otrzymał każdy obecny delegat oraz zaproszony gość.

W dalszej kolejności informacje z działalności Komisji Rewizyjnej LZPN przedstawił jej przewodniczący, Andrzej Swacha.

Następnie przegłosowano przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Za przyjęciem sprawozdań głosowano kolejno – za każdym razem wszyscy delegaci wyrazili aprobatę, poprzez podniesienie mandatu. Po głosowaniu nad sprawozdaniami głos zabrał Anatol Obuch (przewodniczący Komisji ds. Zmian w Statucie LZPN), który przedstawił, jakie zmiany w Statucie należy przeprowadzić z uwagi na wymogi przepisów prawa powszechnego. Zmiany w zakresie merytorycznym i prawnym omówił zaproszony gość Przemysław Radzikowski, który przedstawił ich treść. Głosowano jednogłośnie za przyjęciem wszystkich zaproponowanych zmian. Później delegaci jednogłośnie uchwalili jednolity tekst Statutu LZPN.

Po zakończeniu głosowania rozpoczęto dyskusję. Głos zabierali: Mirosław Fic, Krzysztof Mućka, Stanisław Kuczma, Jan Puchala, Jan Góra, Anatol Obuch, Andrzej Banaszkiewicz, Andrzej Cichocki, Leszek Bartnicki, Leszek Cicirko i Konrad Krzyszkowski. Prezes Bartnik odpowiedział na pytania delegatów, dotyczące m.in. dofinansowania opłat za kursy trenerskie, powstawania komercyjnych szkółek piłkarskich, wydatkowania środków LZPN, czy pomocy finansowej dla klubów. Wspomniał również o ważnym aspekcie pomocy trenerom w kosztach szkoleniu na kursach. Wskazał na trudność w realizacji takich działaniach i przekazał, w jaki sposób LZPN wspomógł część szkoleniowców.

W części końcowej zebrania wnioski zgłaszane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej przedstawił przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Łukasz Reszka. Protokół zawierał bardzo merytoryczne, krótko zdefiniowane postulaty. Następnie przewodniczący obrad, Robert Gromysz oddał głos Prezesowi Zbigniewowi Bartnikowi, który zakończył spotkanie, dziękując wszystkim za przybycie.

Przybyli delegaci otrzymali upominki, w postaci piłek. Goście dostali gadżety z LZPN.

Materiał opracowany przez Biuro Prasowe Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki