lzpn.pl

UWAGA SĘDZIOWIE PIŁKI NOŻNEJ – KOMUNIKAT

19 lipca 2019

Komisja ds. Licencji Sędziowskich Lubelskiego ZPN przypomina o obowiązku posiadania ważnej – aktualnej licencji sędziowskiej na sezon 2019/2020.

Sędziowie oraz sędziowie asystenci szczebla centralnego, którzy nie posiadają jeszcze licencji na sezon 2019/2020, powinni złożyć wniosek i wnieść stosowną opłatę w biurze LZPN – ul. I. Rzeckiego 21 w Lublinie w terminie do 26 lipca 2019 r.

Sędziowie Lubelskiego ZPN (10 powiatów lubelskich) – liga III, IV oraz klasa Okręgowa, klasa A, klasa B i sędziowie niesklasyfikowani wnioskujący o przedłużenie/przyznanie licencji na sezon 2019/2020 powinni złożyć wymagane dokumenty w tym wnieść opłatę licencyjną w biurze LZPN – ul. I. Rzeckiego 21 w Lublinie w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. (można przesłać pocztą, a opłatę licencyjną przelewem).

Sędziowie z poszczególnych Oddziałów LZPN (Biała Podlaska, Chełm i Zamość) – klasa Okręgowa, klasa A, klasa B i sędziowie niesklasyfikowani wnioskujący o przedłużenie/przyznanie licencji na sezon 2018/2019 powinni złożyć wymagane dokumenty do biura odpowiedniego Oddziału w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu oraz wnieść opłatę licencyjną na konto LZPN (podane poniżej w tekście) w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. (można przesłać pocztą, a opłatę licencyjną przelewem).

Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji:

  • wniosek licencyjny na sezon 2019/2020 wypełniony i podpisany przez sędziego (załącznik nr 1) – dotyczy wszystkich sędziów piłkarskich
  • kopia aktualnej karty zdrowia (zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza)
  • dwa zdjęcia (dotyczy sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję)
  • potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej na konto Lubelskiego ZPN
  • wszystkie dokumenty w tym podpisane zdjęcia należy złożyć w koszulce – jak podano powyżej w tekście – w biurze LZPN, biurze właściwego Oddziału LZPN
  • opłata licencyjna na konto: MILENIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330

w tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za licencję sędziowską – nazwisko i imię sędziego, klasa rozgrywkowa.

Sędziowie posiadający licencję w sezonie 2018/2019 przedkładają legitymację licencyjną wraz z wnioskiem poprzez właściwe biuro, które dostarczy zbiorczo dokumentację do biura LZPN, celem wykonania czynności przedłużenia licencji – nadanie uprawnienia do prowadzenia zawodów na sezon 2019/2020. Dotyczy to także nowych sędziów, rozpoczynających działania w strukturach KS LZPN, którzy składają dokumenty w biurze macierzystego Oddziału LZPN. Niezbędną licencję w formie papierowej otrzymają po decyzji Komisji ds. Licencji Sędziowskich LZPN.

Lubelski Związek Piłki Nożnej
Komisja ds. Licencji Sędziowskich LZPN

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki