lzpn.pl

UWAGA KLUBY! NOWE-DODATKOWE OBOSTRZENIA W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STREFY CZERWONEJ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

23 października 2020

Od 24 października 2020 r. na terenie całej Polski obowiązuje strefa czerwona. W wyniku nałożenia restrykcji przez władze państwowe publikujemy obostrzenia mające wpływ na sport.

WYDARZENIA SPORTOWE

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.​​​

PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB

Zasady dotyczące dzieci i młodzieży do 16. roku życia, które obowiązują również na treningach i meczach:

W godzinach 8:00-16:00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

W weekendy i dni wolne od nauki ta zasada nie obowiązuje.

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki