lzpn.pl

UWAGA KLUBY I SĘDZIOWIE! ZMIANA STAWEK PODATKOWYCH W DELEGACJACH SĘDZIOWSKICH

2 października 2019

LZPN informuje, iż w związku z brzmieniem art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%.

Z uwagi na powyższe, co do zasady, wszelkie dochody uzyskane przez sędziów, rozliczane wg skali podatkowej od dnia 1 października 2019 r. winny być rozliczane przez płatników wg skali 17%. W rozliczeniu rocznym zaś sędziowie zastosują do całości dochodów uzyskanych w 2019 r. skalę podatkową określoną w art.5 ust.1 powołanej ustawy, tj. 17,75% do limitu dochodów 85.528,00 zł.

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki