lzpn.pl

TRANSFERY – INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH (OBCOKRAJOWCY ORAZ OBYWATELE POLSKI POWRACAJĄCY DO KRAJU)

18 marca 2020

Wydział Gier Lubelskiego Związku Piłki Nożnej przekazuje informację dotyczącą transferów zawodników niepełnoletnich (obcokrajowcy oraz obywatele Polski powracający do kraju).

1. Wszystkie dokumenty kluby przesyłają do p. Małgorzaty Kuśmierczuk z Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN na adres e-mail: malgorzata.kusmierczuk@pzpn.pl
W przypadku pytań p. Małgorzata jest również do dyspozycji pod n/w nr tel.:
– 501 770 744
– (22) 55 12 260

2. Żeby procedura przebiegła sprawnie wszystkie dokumenty powinny być przesłane:
* w formacie PDF,
* w wersji polskiej oraz przetłumaczone na jeden z oficjalnych języków FIFA (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański). Zaznaczamy, iż nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe dokumentów.

Informujemy, iż zgodnie z Art. 19 przepisów FIFA dotyczących Statusu i Transferu zawodników, transfer zawodników dozwolony jest tylko w przypadku ukończonych 18 lat przez zawodnika. Obowiązują jednak wyjątki od powyższej zasady:

1. Rodzice zawodnika przeprowadzają się do kraju, w którym siedzibę na nowy klub z przyczyn niezwiązanych z piłką nożną, np. w celu podjęcia pracy.

2. Transfer odbywa się w ramach terytorium Unii Europejskiej, a zawodnik znajduje się między 16 a 18 rokiem życia. W takim przypadku klub musi spełnić następujące minimalne zobowiązania:

a/ zapewni zawodnikowi odpowiednie kształcenie/szkolenie piłkarskie,
b/ zagwarantuje zawodnikowi możliwość kształcenia/szkolenia akademickiego lub szkolnego, co pozwoli zawodnikowi kontynuować poza piłkarską karierę zawodową po ukończeniu zawodowej gry w piłkę nożną,
c/ poczyni wszelkie niezbędne ustalenia w celu zapewnienia, że zawodnik otrzyma najlepszą możliwą opiekę (optymalny standard życia w rodzinie przyjmującej lub zakwaterowanie klubowe).

3. Zawodnik mieszka nie dalej niż 50 km od granicy państwowej, a klub, w którym zawodnik chce zostać, zarejestrowany w Związku sąsiedniego kraju, także zlokalizowany jest w odległości 50 km od granicy. Maksymalna odległość między miejscem zamieszkania zawodnika, a siedzibą klubu wynosi 100 km.

4. Zawodnik przebywa na terenie kraju, w którym chce zostać zarejestrowany minimum 5 lat, co należy udokumentować.

Wszelkie powyższe wyjątki muszą zostać udokumentowane i nie istnieje możliwość odstąpienia od któregokolwiek z warunków.

5. Wymiana studencka.

6. Przeprowadzka z powodów humanitarnych (uchodźcy).

W przypadku, gdy zawodnik spełnia jeden z powyższych warunków należy wystąpić z aplikacją do FIFA (za pośrednictwem PZPN) w celu uzyskania zgody na rejestrację zawodnika bądź zmianę przynależności klubowej (transfer).

Jednakże, jeżeli o zawodnika stara się klub poniżej czwartej klasy rozgrywkowej, dokumenty należy złożyć wyłącznie w PZPN.

Poniżej prezentujemy wykaz wymaganych dokumentów dla każdego z powyższych wyjątków.

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów,należy je przesłać mailem zgodnie z w/w zasadami w formie pdf (każdy dokument jako osobny, opisany plik).

W treści maila należy zaznaczyć, z którego wyjątku korzysta zawodnik.

Informujemy, iż procedura uzyskania zgody na transfer zawodnika niepełnoletniego może potrwać kilka tygodni.


Uchwała nr XI/200z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych – POBIERZ

fot. PZPN

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki