lzpn.pl

Skład Komisja Rewizyjna

16 maja 2013

Komisja Rewizyjna Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Kadencja 2016-2020

Andrzej Swacha – Przewodniczący

Jarosław Dziewulski – Wiceprzewodniczący

Roman Dąbek – Sekretarz

Jan Madyński – Członek Komisji

Władysław Makarewicz – Członek Komisji

Krzysztof Szewczyk – Członek Komisji

Paweł Zieliński – Członek Komisji

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki