lzpn.pl

Rekrutacja trenerów do Mobilnej Akademii Młodych Orłów

2 listopada 2017
Szanowny Trenerze,
     Polski Związek Piłki Nożnej finalizuje obecnie przygotowania do projektu Mobilnej Akademii Młodych Orłów. Projekt ten zostanie uruchomiony w nowym roku we  wszystkich województwach.
      Założeniem programu jest powołanie w każdym województwie dwuosobowego zespołu trenerów, który w każdym miesiącu będzie prowadził co najmniej 12 wizyt w różnych powiatach. Każda wizyta będzie obejmowała część wykładową oraz zajęcia praktyczne skierowane do trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Ostatnim elementem każdej konsultacji będzie gra selekcyjna służąca obserwacji wyróżniających się zawodników z danego regionu.
     W ramach każdego zespołu PZPN zatrudni dwóch trenerów: pierwszego trenera oraz drugiego trenera. Praca każdej z tych osób będzie pracą w pełnym wymiarze godzinowym etatu, natomiast ok. 80% czasu pracy będzie to praca w terenie, a jedynie 20% czasu to praca biurowa.
 Opis wymagań oraz obowiązków trenerów Mobilnych AMO
pierwszego trenera – POBIERZ
drugiego trenera – POBIERZ

 

Jednocześnie zainteresowanym pracą w projekcie Mobilnej Akademii Młodych Orłów chcemy rekomendować gotowość do otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Rekrutacja na oba stanowiska jest rekrutacją otwartą. Zainteresowane osoby mogą przesyłać swoje kandydatury na adres mailowy grassroots@pzpn.pl do dnia 17.11.2017. Każde zgłoszenie musi zawierać:
– CV w pliku pdf,
– wyraźny skan aktualnej licencji trenerskiej,
– informację, które województwo interesuje daną osobę.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego na adres grassroots@pzpn.pl.

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki