lzpn.pl

UWAGA TRENERZY! ZGODA NA PROWADZENIE ZESPOŁU Z NIŻSZĄ LICENCJĄ TRENERSKĄ

29 czerwca 2017

Szanowni Trenerzy,

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ UCHWAŁY WS. PRZYZNAWANIA LICENCJI TRENERSKICH UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ WSZYSCY TRENERZY, KTÓRZY UZYSKALI AWANS LUB KONTYNUUJĄ PRACĘ Z ZESPOŁEM I JEST WYMAGANA WYŻSZA LICENCJA NIŻ AKTUALNIE POSIADAJĄ MUSZĄ WYSTĄPIĆ O ZGODĘ NA PROWADZENIE ZESPOŁU PRZEZ SWOJE KONTO NA www.pzpn24.pl.

Licencje PZPN A i PZPN B – uprawniają do prowadzenia zespołów w niższych poziomach niż w poprzednich uchwałach. Licencja PZPN A – klasa Okręgowa seniorów i wszystkie młodzieżowe, PZPN B –  tylko klasa B.

RODZAJE LICENCJI TRENERSKICH

1.Licencja UEFA PRO uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu.
2.Licencja UEFA Elite Youth A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.
3. Licencja UEFA A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu.
4.Licencja UEFA Goalkeeper A uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.
5.Licencja UEFA B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od ligi/klasy okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraligi kobiet, CLJ U-19 i CLJ U-17.
6.Licencja UEFA Futsal B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach wszystkich lig futsalu.
7.Licencja Goalkeeper B uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych lig i klas rozgrywkowych.
8.Licencja Futsal C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach futsalu, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraklasy i I ligi futsalu, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.
9.Licencja Grassroots C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od A klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych od D1 do G2.
10.Licencja Grassroots D uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych.
11.Licencja PZPN A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od klasy Okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15. 1) W przypadku trenerów posiadających dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,
2) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C, 3) Licencje PZPN A są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku, 4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania wyższych uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu, wg zasad określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym.
12.Licencja PZPN B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych.
1) W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu, 2) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać
uprawnienia trenera Grassroots D, 3) Licencje PZPN B są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku, 4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania wyższych uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu, wg zasad określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym.

Wytyczne znajdują się w uchwale nr IV/63 z dn. 20.04.2017 roku – POBIERZ

 

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki