lzpn.pl

NAJWAŻNIEJSZE UCHWAŁY ZARZĄDU LZPN I PZPN DOTYCZĄCE ROZGRYWEK PIŁKARSKICH – PO AKTUALIZACJI UCHWAŁY FINANSOWEJ LZPN ORAZ INNYCH UCHWAŁ

11 lutego 2020

Wydział Gier LZPN w celu ułatwienia klubom wyszukiwania informacji na temat przepisów Uchwał Zarządu LZPN i PZPN regulujących rozgrywki podaje do wiadomości treść najważniejszych z nich:

UCHWAŁA ZARZĄDU LZPN W SPRAWIE UCZESTNICTWA KLUBÓW I ZAWODNIKÓW W ROZGRYWKACH OD SEZONU 2019/2020 ORAZ OPŁAT Z TYM ZWIĄZANYCH – POBIERZ

UCHWAŁA NR V/75 Z DNIA 23 MAJA 2019 ROKU ZARZĄDU PZPN W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEJ OPŁATY NA RZECZ WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW PIŁKI NOŻNEJ DOKONYWANEJ PRZEZ KLUBY UCZESTNICZĄCE W ROZGRYWKACH III LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH OD SEZONU 2019/2020 – POBIERZ

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZPN PO ZMIANACH (6.12.2019) – POBIERZ

STATUS ZAWODNIKÓW

UCHWAŁA NR VIII/124 Z DNIA 14 LIPCA 2015 ROKU ZARZĄDU PZPN W SPRAWIE STATUSU ZAWODNIKÓW ORAZ ZASAD ZMIAN PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ – POBIERZ

UCHWAŁA NR I/10 Z DNIA 28 STYCZNIA 2018 ROKU ZARZĄDU PZPN W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD POTWIERDZANIA I UPRAWNIANIA ZAWODNIKÓW DO GRY W PRZYPADKU WYCOFANIA DRUŻYNY KLUBU Z ROZGRYWEK PIŁKARSKICH – POBIERZ

UCHWAŁA NR III/54 Z DNIA 27 MARCA 2015 ROKU ZARZĄDU PZPN – MINIMALNE WYMAGANIA DLA STANDARDOWYCH KONTRAKTÓW ZAWODNIKÓW W SEKTORZE ZAWODOWEJ PIŁKI NOŻNEJ – POBIERZ

PROJEKT WZORCOWEGO KONTRAKTU – POBIERZ

ZASADY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY KLUBEM SPORTOWYM A ZAWODNIKIEM O STATUSIE AMATORA – POBIERZ

ORGANIZACJA ROZGRYWEK

UCHWAŁA NR IX/140 Z DNIA 3 I 7 LIPCA 2008 ROKU ZARZĄDU PZPN W SPRAWIE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ – POBIERZ

UCHWAŁA NR XI/199 Z DNIA 7 GRUDNIA 2018 ROKU ZARZĄDU PZPN W SPRAWIE OKREŚLENIA LICZBY ZAWODNIKÓW MŁODZIEŻOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W MECZACH PIŁKI NOŻNEJ EKSTRAKLASY, I, II ORAZ III LIGI W SEZONIE 2019/2020 I NASTĘPNYCH – POBIERZ

UCHWAŁA NR XII/183 Z DNIA 6 GRUDNIA 2019 ROKU ZARZĄDU PZPN W SPRAWIE ZASAD UZUPEŁNIANIA KLAS ROZGRYWKOWYCH – POBIERZ

UCHWAŁA NR XI/200 Z DNIA 7 GRUDNIA 2018 ROKU ZARZĄDU PZPN W SPRAWIE OKREŚLENIA LICZBY ZAWODNIKÓW CUDZOZIEMCÓW SPOZA OBSZARU UNII EUROPEJSKIEJ WYSTĘPUJĄCYCH W MECZACH PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2019/2020 I NASTĘPNYCH – POBIERZ

UCHWAŁA NR VIII/64 Z DNIA 10 MAJA 2007 ROKU ZARZĄDU PZPN W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD UZUPEŁNIANIA KLAS ROZGRYWKOWYCH SZCZEBLA CENTRALNEGO W SYTUACJI PRZENIESIENIA ZESPOŁU DO NIŻSZEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ NA PODSTAWIE DECYZJI ORGANÓW DYSCYPLINARNYCH – POBIERZ

STAN PRAWNY NA LUTY 2020 ROKU

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki