lzpn.pl

KOMUNIKAT LZPN DOTYCZĄCY PRZYPADKÓW STOSOWANIA NIEUCZCIWYCH PRAKTYK PRZY PODPISYWANIU UMÓW Z ZAWODNIKAMI

19 lutego 2020

Lubelski Związek Piłki Nożnej w związku z uzyskanymi informacjami o przypadkach stosowania przez członków władz niektórych klubów biorących udział w rozgrywkach III ligi gr. IV (prowadzonych przez LZPN) niepokojących praktyk polegających na uprawnianiu zawodników do rozgrywek jako amatorów i jednoczesnym zawieraniem z tymi samymi zawodnikami umów cywilnoprawnych, na mocy których otrzymują oni wynagrodzenie lub inne świadczenie pieniężne z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej działalności z tym związanej publikuje pismo, które zostało wysłane do klubów, biorących udział w w/w rozgrywkach.

W trosce o dobro zawodników biorących udział w rozgrywkach III gr. IV i klas niższych w sezonie 2019/20 Wydział Gier LZPN informuje, iż wszystkie zgłoszone do Lubelskiego ZPN przypadki stosowania przez działaczy piłkarskich takich praktyk będą kierowane do właściwych organów dyscyplinarnych LZPN i PZPN.

POBIERZ PISMO

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki