lzpn.pl

KLUBY SPORTOWE MOGĄ STARAĆ SIĘ O 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH OD NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI

15 maja 2020

5 maja Rada Ministrów przyjęła „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”. Jego budżet wynosi 10 milionów złotych. O pieniądze mogą starać się między innymi stowarzyszenia oraz kluby sportowe.

Instytucją zarządzającą programem, który ma na celu umożliwienie dalszego funkcjonowania organizacji pozarządowych w czasie sytuacji epidemicznej oraz ich wsparcie w przeciwdziałaniu koronawirusowi, jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pieniądze są przeznaczone między innymi dla organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń i ich związków oraz fundacji), a także klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy o Sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Można je przeznaczyć na:

  • działania wspierające (uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych) – priorytet 1,
  • bezpieczeństwo organizacji pozarządowej (realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię; realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji; zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji powyższych działań; wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań).

Maksymalna kwota dotacji w priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, w priorytecie 2 – 40 tys. zł. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Program ma działać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Więcej szczegółów o naborze oraz zasadach programy, a także niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności POD TYM LINKIEM.

Przypominamy także o innych instrumentach pomocowych, z których podczas pandemii mogą skorzystać stowarzyszenia, szkółki i kluby sportowe – informacje POD TYM LINKIEM.

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki