lzpn.pl

NOWE ZASADY NALICZANIA EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE DLA ZAWODNIKÓW WOLNYCH ORAZ NOWA UCHWAŁA DOTYCZĄCA OPŁATY RYCZAŁTOWEJ DLA KLUBU ODSTĘPUJĄCEGO ZAWODNIKA

31 stycznia 2019

Przypominamy, że już 1 lutego br. otworzy się tzw. „zimowe okno transferowe” i potrwa ono do rozpoczęcia rozgrywek w poszczególnych ligach. W przypadku III ligi do 8 marca br., IV ligi, lubelskiej klasy Okręgowej i I Ligi Wojewódzkiej Juniorów do dnia 22 marca br., klas A, grupy II klasy B oraz Ligi Wojewódzkiej Młodzików do 28 marca br., grupy I klasy B i II ligi kobiet do 5 kwietnia br., grup III i IV klasy B oraz rozgrywek niższych klas młodzieżowych do 15 kwietnia br.

Ponadto, Wydział Gier Lubelskiego ZPN informuje, że w dniu 1 stycznia br. weszła w życie Uchwała nr V/88 Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

PRZYPOMINAMY, ŻE UCHWAŁA MA ZASTOSOWANIE TYLKO DO TZW. „ZAWODNIKÓW WOLNYCH”, TJ. TAKICH, KTÓRZY NIE SĄ ZWIĄZANI WAŻNYCH KONTRAKTEM LUB DEKLARACJĄ GRY AMATORA ORAZ NIE ROZEGRALI ŻADNEGO MECZU W ROZGRYWKACH BIEŻĄCEGO SEZONU.

Zawodnicy z ważnym kontraktem lub deklaracją gry amatora mogą w trakcie najbliższego okna transferowego zmienić przynależność klubową na dotychczasowych zasadach tj. tylko na zasadzie transferu czasowego lub definitywnego.

W Uchwale przyjęto następujące zasady:

1. Ekwiwalent będzie przysługiwać za okres szkolenia pomiędzy rokiem, w którym zawodnik ukończył 12., a rokiem w którym ukończył 21. rok życia;

2. Ekwiwalent będzie przysługiwać klubowi odstępującemu w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika wolnego, przed zakończeniem roku w którym kończy 24. rok życia.
Uwaga: dla zawodników pomiędzy 21. a 24. rokiem życia przy obliczaniu wartości ekwiwalentu należy uwzględnić amortyzację jego kwoty. Amortyzacja kwoty ekwiwalentu jest to rozłożone w czasie umorzenie wartości ekwiwalentu za wyszkolenie. Wykorzystanie amortyzacji pozwala na zmniejszanie należnej kwoty ekwiwalentu w zależności od wieku zawodnika w chwili zmiany przynależności klubowej według poniższego schematu:

* Rok w którym zawodnik ukończył 22 rok życia – 75% ustalonego ekwiwalentu
* Rok w którym zawodnik ukończył 23 rok życia – 50% ustalonego ekwiwalentu
* Rok w którym zawodnik ukończył 24 rok i starszy – 0% ustalonego ekwiwalentu

3. Ekwiwalent nie będzie przysługiwać w przypadku zmiany przynależności zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach klasy A lub niższych, II ligi kobiet, II ligi futsalu i klubów uczestniczących wyłącznie w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej;

4. Na wysokość ustalonego ekwiwalentu będzie mieć wpływ okres szkolenia w danym klubie, wiek zawodnika, klasa rozgrywkowa klubu pozyskującego.

Celem zmiany uregulowań w omawianym zakresie było uproszczenie zasad wyliczania ekwiwalentu poprzez ograniczenie, do w pełni obiektywnych, przesłanek mających wpływ na jego wysokość. Powyższe umożliwi zainteresowanym klubom samodzielne dokonanie odpowiedniej kalkulacji, co znacząco przyczyni się do skrócenia okresu oczekiwania na otrzymanie należnego ekwiwalentu. Postanowienia Uchwały obowiązują od 1 stycznia 2019 r. i są stosowane w odniesieniu do zawodników zmieniających przynależność klubową od tego dnia.

Poniżej prezentujemy Uchwałę i kalkulator, dzięki któremu, po wprowadzeniu odpowiednich danych  dotyczących zawodnika, okresu szkolenia i klubu pozyskującego, automatycznie zostanie wyliczona kwota należnego ekwiwalentu.

Uchwała nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników – POBIERZ

Kalkulator wymiaru ekwiwalentu – POBIERZ

Uchwała nr I/9 z 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego zawodnika – POBIERZ

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki