lzpn.pl

Informacja o wymiarze kar za otrzymane żółte i czerwone kartki

14 czerwca 2013

1. Artykuł 59 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej stanowi:
– zawodnik, który w czasie  zawodów mistrzowskich seniorów w lidze/klasie rozgrywkowej otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany:
1) przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną,
2) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
3) przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną,
4) przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
5) przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną,
6) przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
7) przy każdym kolejnym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji wymiarze 1 meczu oraz karą pieniężną (inna zasada i wymiar kary obowiązuje w rozgrywkach Ekstraklasy).

Zawodnik kategorii junior starszy i junior młodszy lub zawodnik z młodszego rocznika, uprawniony do gry w tej kat. wiekowej i ukarany w rozgrywkach mistrzowskich ligi/klasy juniorów  starszych lub juniorów młodszych ostrzeżeniem  (żółta kartką)  nie wnosi żadnych opłat  z tytułu otrzymania kolejnego ostrzeżenia (kolejnej  żółtej kartki).  Zawodnik  pauzuje po czwartym, ósmym ostrzeżeniu (w wymiarze 1 meczu), dwunastym  ostrzeżeniu (w wymiarze 2 meczów) i  każdym kolejnym ostrzeżeniu (w wymiarze 1 meczu).

2. Artykuł 57, §2. Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej stanowi:
– jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej.

3. Wysokość kary pieniężnej dla zawodnika  – Artykuł 59 lub klubu – Artykuł 57,§2 wg Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej uzależniona jest od ligi/klasy rozgrywek.

4. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch napomnień (dwie żółte kartki), wlicza się obie żółte kartki do rejestru napomnień zawodnika i ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu ogólnej ilości żółtych kartek liczonych od początku sezonu.

5. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony z gry (samoistna – czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać udziału w żadnych zawodach piłkarskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez właściwy Wydział Dyscypliny.

PRZYPOMINAMY  !!!

W ROZGRYWKACH PUCHARU POLSKI  W PRZYPADKU OTRZYMANEGO OSTRZEŻENIA (żółtej kartki)  WYMIAR  KARY DLA ZAWODNIKA OKREŚLA REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZPN.

Art. 60. Otrzymanie ostrzeżenia (żółtej kartki) w czasie zawodów pucharowych.

§1. Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:|

1) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
2) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
3) przy siódmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów oraz karą pieniężną w wysokości  500 zł.

§2. Kary o których mowa w § 1 są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.

Pełną treść REGULAMINU DYSCYPLINARNEGO PZPN przeczytasz tutaj

Zawodnikowi, który w czasie zawodów pucharowych zostanie wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch ostrzeżeń  (dwie żółte kartki), wlicza się obie żółte kartki do rejestru napomnień zawodnika i ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu ogólnej ilości żółtych kartek liczonych w rozgrywkach pucharowych w danym sezonie wg Art. 60, §1. 

Zawodnik, który w czasie zawodów pucharowych zostanie wykluczony z gry (samoistna – czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać udziału w żadnych zawodach  pucharowych do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez właściwy Wydział Dyscypliny.

Reasumując – za otrzymane kolejne ostrzeżenia w rozgrywkach ligowych zawodnik pauzuje tylko w rozgrywkach ligowych, za kolejne ostrzeżenia w rozgrywkach pucharowych zawodnik pauzuje tylko w rozgrywkach pucharowych. Także za otrzymaną samoistnie kartkę czerwoną – pauzuje w rozgrywkach w których otrzymał wykluczenie – chyba, że Wydział Dyscypliny postanowi inaczej.

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki